Ivra

High Fives Emporia Elegance = Ivra

Länk till SKK

Patella UA

Ögonlyst UA

Tidig katarakt=fri genom arv