Loppan

High Five´s Brooklyn Barbiebabe= Loppan

Länk till SKK

20200212 Ögonlysning UA

Patella 0/0

Juvenil katarakt = fri genom arv

(fria föräldrar)

Vikt 7,5

Ej i avel