Loya

La Toya Face To Face = Loya

Länk till SKK

20171122 Ögonlysning Katarakt partiell cortex främre Y-söm, lindrig

Patella 0/0

DNA testad juvenil katarakt=A

Ej i avel